Kombinert brannvernteori / slokkeøvelse & Førstehjelpskurs 

Har du behov for både kurs i brannvern og førstehjelp?

Vi leverer et kombinert kurs som tar for seg grunnleggende brannvernteori + slokkeøvelse samt grunnleggende førstehjelp.

Kurset er på 5 timer og tar for seg innholdet i Førstehjelpskurs 3 timer samt Brannvernteori/slokkekurs

Kurset kan også legges til rett for de som trenger kursbevis til FSE, samt det er godkjent slokkekurs for de som trenger kursbevis til varme arbeider som har tatt dette som nettundervisning.

Det er fullt mulig å ha ulikt antall deltagere på de forskjellige kursene. Om det er noen som bare trenger f.eks. førstehjelp, og noen bare trenger brannvernteori/Slokkeøvelse så lar dette seg ordne. Ta kontakt hvis dette er et behov.

Pris p.r. deltager kr. 1495.- inkl kursmateriell

Antall deltagere Kombinert brann og Førstehjelp

Minste fakturering: 10 deltagere 

Maks antall deltagere 24

Ved behov for flere deltagere på kun brannvernteori/slokkeøvelse så ta kontakt.

For mer informasjon eller bestilling klikk her!

Kategorier