Brannvernteori & slokkeøvelse

Kurset gir en grunnleggende kunnskap innen generell brannsikkerhet i hverdagen. Kurset tar for deg alt om grunnleggende brannvern og forebygging. Kurset er godkjent for de som har tatt "Varmearbeider" som nettundervisning. 

Kurset inneholder b.la. emner som:

  • Generelt om slokke materiell
  • Laderutiner
  • Årsaker og statistikk
  • Forebyggende tiltak
  • Røykvarslere
  • Sprinkleranlegg
  • Rømningsveier
  • Brannhemmende tiltak i bygninger
  • Praktisk slokkeøvelse hvor deltageren får slukke med skumapparat

Kurset er grunnleggende og har ingen krav til forkunnskaper. 

Pris:     Teoridel brannvernteori 2595.- p.r. kurs     

Slokkeøvelse kr. 250.- p.r. deltager 

Kontakt oss her for mer informasjon og/eller bestilling

Minste fakturering er 10 deltagere-  maks antall deltagere 30. 

For vilkår og betingelser se her!